เมื่อวันที่ 29 เม.ย. พ.ต.ท.พัฒนพงศ์  ศิริเจริญนำ สวญ.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.1,  ว่าที่ พ.ต.ต.อิศรสา งามเปี่ยม สว.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.1 พร้อมเจ้าหน้าที่สืบสวน ตำรวจท่องเที่ยวลพบุรี ได้ออกตรวจตราป้องกันเหตุดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ S.T.C. ตามนโยบายของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดย พลตำรวจโท ศักย์ศิลา เผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และดำเนินการตรวจหาสารเสพติดผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะอรุณีทัวร์ และวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง  ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการ ดำเนินการตรวจสอบใบอนุญาตดำเนินการใบอนุญาตขับขี่ ตรวจสอบความมั่งคงแข็งแรงรถตู้ที่นำมาให้บริการนักท่องเที่ยว 

ผลการดำเนินการพนักงานขับรถไม่พบสารเสพติด ,รถโดยสารมีสภาพมั่นคงแข็งแรง, มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง , มีการจัดทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและประกันภัย  ถูกต้องครบถ้วน  อีกทั้งได้เชิญชวนพนักงานและผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะเข้าเป็นเครือข่ายอาสาสมัคร S.T.C. โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  และได้ทำการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่โครงการ Strong Tourism  Community  ตามนโยบายของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว