สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ว่า สำนักงานสถิติลาว เปิดเผยอัตราเงินเฟ้อในเดือน เม.ย. อยู่ที่ร้อยละ 24.92 ลดลงจากร้อยละ 24.98 เมื่อเดือน มี.ค.

อย่างไรก็ดี ราคาของเชื้อเพลิง ก๊าซ และสินค้านำเข้าอื่น ๆ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากปัจจัยสำคัญของอัตราเงินเฟ้อในลาว เกิดจากเงินกีบที่อ่อนค่าลง

หมวดสินค้าซึ่งมีราคาเพิ่มขึ้นสูงที่สุด ในเดือน เม.ย. ได้แก่ เสื้อผ้าและรองเท้า มีราคาสูงขึ้นถึงร้อยละ 37.62 เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่สินค้าและบริการหมวดอื่น ๆ ที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลและยา ร้อยละ 36.09, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ร้อยละ 28.52, ของใช้ในครัวเรือน ร้อยละ 27.08 และการสื่อสารและการขนส่ง ร้อยละ 25.99

ทั้งนี้ เศรษฐกิจลาวเผชิญกับแรงกระแทกและการหยุดชะงักจากภายนอก เนื่องจากลาวพึ่งพาสินค้านำเข้าเพื่อการบริโภคภายในประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความเปราะบางทางเศรษฐกิจ

ในการประชุมภาคการเงินทั่วประเทศ เมื่อเดือน ธ.ค. 2566 ซึ่งจัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทร์ นายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศ และเลขาธิการพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ให้คำมั่นว่าจะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ โดยการพาเศรษฐกิจลาวมุ่งสู่ความเป็นเอกราช และการเป็นเจ้าของตลาด เพื่อให้เศรษฐกิจในประเทศมีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น.

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES