เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตผลการพยากรณ์ฝนสะสมรายวัน 10 วันล่วงหน้า ระหว่าง 30 เม.ย.-9 พ.ค. 67 จากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรป (ECMWF) (วิเคราะห์ตามผลของแบบจำลองฯ) พร้อมระบุข้อความว่า ต้องทนร้อนกันไปอีกอึดใจ สัญญาณฝนเริ่มมีแล้ว โดยช่วง 30 เม.ย.-2 พ.ค. 67 อากาศยังร้อนและร้อนจัดต่อเนื่อง โอกาสเกิดฝนยังมีน้อย มีบ้างบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคใต้ตอนล่าง ต้องระวังรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัด ระวังโรคลมแดด โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เด็กและผู้สูงอายุ

ช่วง 3-9 พ.ค. 67 ลมเริ่มเปลี่ยนทิศทาง เป็นลมตะวันตก ตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนระดับบนมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก พัดปกคลุม สัญญาณเมฆและฝนเริ่มเพิ่มขึ้นบ้าง โดยเฉพาะทางภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก กทม.และปริมณฑล (มีลมใต้ ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม) อากาศที่ร้อนจัดจะเริ่มเย็นลง คลายร้อนลงได้บ้าง หลังจากเริ่มมีฝนแต่ต้องระวังพายุฤดูร้อน ส่วนภาคใต้ยังมีฝนฟ้าคะนองด้านรับลมบริเวณฝั่งอันดามัน ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลนำเข้าใหม่ ภายใต้สถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังอ่อน ซึ่งทำให้สภาวะทางอุตุนิยมวิทยาเปลี่ยนแปลงไป ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ กรมอุตุนิยมวิทยา