การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า กทพ. ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-ซีซี ประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเชส แอนด์โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 ขอแจ้งเปลี่ยนจุดทางออกคู่ขนาน บนถนนพระราม 2 ช่วง กม.8+500 (บริเวณหน้าธนาคารกรุงศรีก่อนถึงบิ๊กซีเคหะ) ไปใช้จุดทางออกทางคู่ขนานใหม่ บนถนนพระราม 2 ช่วง กม.9+000 (บริเวณเลยปั๊มคาลเท็กซ์) ก่อนถึงจุดเดิมประมาณ 500 เมตร ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 67 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กทพ. ได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง และติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของท่านและผู้อื่น และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุ หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งได้ที่ 08-4356-6129.