กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ มีเหง้าทอดเลื้อย ลำลูกกล้วยรูปทรงกรวยหรือทรงกระบอก
ใบ จำนวน 1 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปไข่แคบถึงรูปใบหอก กว้าง 1.3-1.5 ซม. ยาว 10-15 ซม. ปลายใบมนหรือแหลม
ช่อดอก ออกที่โคนลำลูกกล้วย ตั้งขึ้น จำนวน 35-50 ดอก
ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 0.5 ซม. สีขาวแกมเขียวหรือสีเขียวแกมเหลือง
กลีบเลี้ยงกลางรูปแถบหรือรูปใบหอกกลับ ปลายแหลมหรือมน กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปใบหอกถึงรูปขอบขนานแคบ ปลายแหลมหรือมน กลีบดอกรูปแถบ หรือรูปใบหอก ปลายมน
กลีบปากรูปคล้ายใบพานหรือขอบขนาน กลางกลีบปาก มีสันตื้นสีขาวและมีแต้มสีเขียวแกมเหลือง.