เมื่อวันที่ 1 พ.ค. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้ออกมาเผยข้อมูลถึงจุดความร้อนของไทยวานนี้สูงขึ้นต่อเนื่อง 2,367 จุด ป่าอนุรักษ์ยังครองแชมป์พบ 1,279 จุด

โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 2,367 จุด ข้อมูลจากดาวเทียมยังระบุอีกว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่พบในป่าอนุรักษ์ 1,279 จุด ตามด้วยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 630 จุด พื้นที่เกษตร 199 จุด ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ 148 จุด เขต ส.ป.ก. 92 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 19 จุด สำหรับจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนมากที่สุด คือ #เชียงใหม่ 223 จุด

ส่วนประเทศเพื่อนบ้านยังพบจุดความร้อนอย่างต่อเนื่อง โดยสูงสุดวานนี้อยู่ที่ประเทศลาว 4,770 จุด ตามด้วยไทย 2,367 จุด เมียนมา 1,698 จุด กัมพูชา 841 จุด เวียดนาม 705 จุด และมาเลเซีย 44 จุด

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตาม วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่..

ขอบคุณภาพและข้อมูล @GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)