เมื่อวันทึ่ 30 เม.ย.ที่บริเวณบ่อน้ำร้อนรักษะวาริน อ.เมือง จ.ระนอง นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผวจ.ระนอง พร้อมด้วย นางสุพิณญา  นิรามัยวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง  นายราชัน  มีน้อย ว่าที่ร.ต.กิตติภพ  รอดดอน รองผวจ.ระนอง ปลัดจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ประชาชนชาวระนอง ร่วมใจกันพัฒนา ปรับปรุงทำความสะอาดบ้านเรือน ในกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยนายนริศ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ก่อนจะร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

น.ส.คณาธิป สุขเจริญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และดูแลรักษาความสะอาด ของบ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน  ซึ่งเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด  ที่จะเป็นสถานที่จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ  ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 / เพื่อเข้าสู่พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาด บ้านเรือน ห้างร้าน อาคารสถานที่ทำการ  พื้นที่สาธารณะ  และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ  เพื่อให้ทุกพื้นที่  มีทัศนียภาพที่สวยงาม  และเป็นระเบียบเรียบร้อย  

นายนริศ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่สำคัญอีกวาระหนึ่ง  ที่พวกเราจะได้รวมพลังกันแสดงความจงรักภักดี  และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ด้วยการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบริเวณบ่อน้ำร้อนรักษะวาริน  ซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์  ประจำจังหวัดระนอง ที่อยู่คู่บ้านคู่เมือง มาเป็นระยะเวลายาวนาน  และเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่จังหวัด จะนำไปผ่านพิธีพุทธาภิเษกทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์ ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 

โดยทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนชาวระนองได้ร่วมกัน พัฒนา ปรับปรุง ทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณบ่อน้ำร้อน รักษะวาริน ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 4 โซน และกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ ในการทำความสะอาดอย่างพร้อมเพรียง