เมื่อวันที่ 2 พ.ค. นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดใจกรณียื่นหนังสือลาออก ขณะลงพื้นที่ตรวจโกดังเก็บสารเคมีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า “ผมยื่นหนังสือลาออก ผมตั้งใจทำงานนะ ที่ผ่านมาในระยะเวลาปีกว่าที่ผ่านมา แต่เราก็ต้องได้รับสนับสนุนจากผู้บริหาร สิ่งที่เกิดขึ้น ได้มีข่าวว่าอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวอธิบดีเพื่อปัญหาตรงนี้จะดีขึ้น ผมก็โอเค ผมลาออก แต่ตอนนี้ยังมาทำงานอยู่นะ ซึ่งตอนนี้ได้ยื่นใบลาออกไปแล้ว ไม่ได้น้อยใจ ผมคิดว่าคงถึงเวลาแล้ว ไม่ขอพูดว่าเกิดจากแรงกดดันหรือไม่กดดัน แต่ตรงนี้ผมยังขอทำงานให้เต็มที่ เต็มความสามารถ จนกระทั่งเขาอนุมัติให้ลาออก”