เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 6 จ.ฉะเชิงเทรา หลังใหม่ โดยมี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายชลธี ยังตรง ผวจ.ฉะเชิงเทรา นายกำพล สิริรัตตนนท์ รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ประชาชนร่วมจำนวนมาก

นพ.โอภาส กล่าวว่า โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่วัดสมานรัตนาราม ได้จัดบริการดูแลส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนในเขตภาคตะวันออก 8 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด และระยอง รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 มีผู้ป่วยเข้ารับบริการดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ตามกลุ่มอาการต่างๆ อาทิ กลุ่มโรค/อาการทั่วไป กลุ่มโรคปวดเรื้อรัง กลุ่มโรคนอนไม่หลับ กลุ่มโรคอัมพฤกษ์อัมพาต รวม 1,978 ราย และยังจัดบริการเคลื่อนที่ บริการวิชาการ ตรวจ รักษา จ่ายยาสมุนไพรผ่านระบบ DTAM Telemedicine รวม 2,540 ราย (3,975 ครั้ง) ซึ่งพบว่าผู้รับบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงได้จัดสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นทดแทน โดยพระประชาธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธ) ได้กรุณาให้การสนับสนุนที่ดิน 5 ไร่ ในบริเวณ วัดสมานรัตนาราม ซึ่งใกล้เคียงพื้นที่เดิม จัดสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 2,170 ตารางเมตร เพื่อรองรับผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น และเป็นต้นแบบงานบริการด้านการแพทย์แผนไทยฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านงานวิชาการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน รวมทั้งการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างครบวงจรของภาคตะวันออก

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ปัจจุบันกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสาขา รวม 12 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ สาขาเขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง, สาขาจังหวัดแพร่, สาขาเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา, สาขาเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี, สาขาเขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์, สาขาเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดชุมพร, สาขาเขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง, สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ, สาขาลาดกระบัง, สาขามีนบุรี, ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยฯ (อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย) และเรือนเจ้าพระยาพิศนุประสาทเวช (เรือนหมอคง) (กระทรวงสาธารณสุข) ให้บริการตรวจรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยการนวด อบ ประคบ ฝังเข็มและยาสมุนไพร สามารถเบิกค่ารักษาได้ตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย มีคลินิกเฉพาะทางโรคเรื้อรัง 5 กลุ่มโรค/อาการ ได้แก่ 1.คลินิกรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ (Chronicpain & Insomnia) 2.คลินิกอัมพฤกษ์ อัมพาต (Intermediate care) 3.คลินิกสะเก็ดเงิน 4.คลินิกมารดาหลังคลอด และ 5.คลินิกบำบัดยาเสพติดด้วยสมุนไพร (Harm reducion) รวมทั้งยังเป็นแหล่งฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการตามมาตรฐานสากล ให้กับโรงพยาบาลของรัฐที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยฯ อีกด้วย