เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 67 ผู้สื่อข่าวได้รายงานภาพบรรยากาศสถานการณ์ภัยแล้ง ที่ส่งผลกระทบต่ออ่างเก็บน้ำมาบประชัน ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ สามารถจุน้ำได้มากถึง 16.6 ล้านลูกบาศก์เมตร ระดับความสูงน้ำ 17 เมตร สำหรับใช้อุปโภคบริโภค แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ทำการเกษตร สวนสาธารณะออกกำลังกาย และเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ พื้นที่รอบอ่าง 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ปัจจุบันด้วยสภาพอากาศที่อุณหภูมิสูงร้อนจัด และแทบไม่มีฝนตกตลอดหลายเดือนในช่วงฤดูร้อน ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างแห้งเหือดจนเห็นพื้นดิน ประกอบกับต้นไม้ใบหญ้าโดยรอบอ่าง อยู่ในสภาพที่แห้งเหี่ยว จนเกิดเพลิงไหม้ขึ้นหลายครั้ง และหากยังไม่มีฝนตก ปริมาณน้ำฝนไม่ทำให้น้ำในอ่างเพิ่มขึ้น ซึ่งเชื่อได้ว่า ปริมาณน้ำที่เหือดแห้งนั้น จะทวีความรุนแรงมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแน่นอน.