เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ทีมข่าวเฉพาะกิจเดลินิวส์ เกาะติดปัญหาการก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์ 8 โครงการ งบประมาณ 558.2 ล้านบาท ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้ว่าจ้างให้ 2 หจก.ขาใหญ่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้รับจ้าง ทำการก่อสร้างตามแผนงาน ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน ไม่สามารถก่อสร้างให้เสร็จแม้แต่โครงการเดียว ปัญหานี้สร้างผลกระทบต่อชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รวมไปถึงชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามตลิ่งแม่น้ำพาน-แม่น้ำปาว-แม่น้ำชี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่พบข้อเท็จจริงว่า 2 หจก.ขาใหญ่ ไม่สามารถทำการก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามสัญญา อีกทั้งก่อนหน้าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 อธิบดีกรมโยธาฯ ได้เคยมาติดตามและได้คาดโทษเอาไว้แล้ว การลงพื้นที่ครั้งล่าสุดทั้ง 8 โครงการใหญ่ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ประกาศที่จะทำการยกเลิกโครงการทั้งหมดและจะทำการเวียนห้าง ตามระเบียบพัสดุเพื่อใช้อำนาจทางปกครอง ที่คาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นานชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างจึงยังเฝ้ารอคำตอบจากอธิบดีกรมโยธาฯ ส่วนใหญ่ต้องการความชัดเจนเพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งทางปกครองออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรจนมีการเรียกร้องให้องค์กรอิสระที่มีอำนาจหน้าที่เข้ามาตรวจสอบปัญหานี้ร่วมกัน

ชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อน กล่าวว่า การที่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการมหากาพย์เจ็ดชั่วโคตร จำนวน 8 โครงการ งบประมาณกว่าห้าร้อยล้านบาท ซึ่งดำเนินการโดยผู้รับจ้างเส้นใหญ่ เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่เคยลงพื้นที่และคาดโทษมาครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้ว ครั้งนี้อธิบดีกรมโยธาฯ ได้แจ้งต่อคณะธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เครือข่าย ป.ป.ท.ภาค 4 ขอนแก่น ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงกลุ่มแรงงาน และผู้สื่อข่าวว่าจะลงโทษผู้รับจ้างอย่างเด็ดขาด โดยยกเลิกสัญญาจ้างทั้งหมด และแจ้งเวียนการเป็นผู้ทิ้งงาน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับจ้างรายดังกล่าวไม่สามารถที่จะยื่นข้อเสนอ และเป็นคู่สัญญารับจ้างกับส่วนราชการต่างๆ ได้ และจะเร่งรัดสานต่อเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เมื่อได้รับคำตอบเช่นนี้พี่น้องชาวกาฬสินธุ์  หน่วยงานที่ติดตามตรวจสอบ และสื่อมวลชล ใจชื้นขึ้นทันที คิดว่าคงมีการจัดการปัญหาอย่างเร่งด่วนเป็นรูปธรรมเสียที

แต่ผ่านมาหลายวันแล้วยังไม่เห็นการแก้ปัญหาอย่างจริงจังดังลั่นวาจาไว้ ผู้รับจ้างเขาคงเส้นใหญ่จริงๆ หรือไปเจอตออะไรขวางการดำเนินการที่อธิบดีฯ ว่าไว้ การยกเลิก และแจ้งเวียนการเป็นผู้ทิ้งงาน จึงมิใช่พูดแค่วาจา จะต้องทำเป็นหนังสือราชการตามระเบียบ และขั้นตอน จึงขอสอบถามว่าจนถีงขณะนี้ มีเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาซักแผ่นหรือยัง กลัวว่าพูดแค่ลดกระแสความร้อนแรง  ยังไงก็ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งมือด้วย เชื่อว่าปัญหานี้คงไม่เป็นมวยล้มต้มคนดู ที่ไม่อยากให้คนคิดไปไกล หรือไล่หาผู้ปฏิบัติ หรือละเว้นปฏิบัติ มันถึงล่าช้าทั้งกระบวนการเช่นนี้

ทีมข่าวเฉพาะกิจเดลินิวส์ แจ้งว่า ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะจะเดินทางมาตรวจราชการที่ จ.มหาสารคาม และ จ.ร้อยเอ็ด จะมีการติดตามปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งและถนนชำรุด ที่เชื่อว่าจะมีผู้บริหารระดับสูงของ กระทรวงมหาดไทย ติดตามลงพื้นที่ ชาวกาฬสินธุ์ จึงเรียกร้องให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้แวะเข้ามาติดตามปัญหาก่อสร้าง 7 ชั่วโคตร เพื่อเร่งรัดในการแก้ไขและก่อสร้างเพื่อเรียกศรัทธาและสร้างความยุติธรรมให้คนกาฬสินธุ์ เพราะงบประมาณการก่อสร้างก็ระบุชัดว่าเป็นเงินภาษีของประชาชนแต่กลับมาสร้างปัญหาที่บอบช้ำให้กับคนกาฬสินธุ์