หอการค้าไทย นำโดย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ หอการค้าไทย พร้อมด้วย นางนวลพรรณ ล่ำซำ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาสังคมและ CSR หอการค้าไทย , รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ นำทัพเครือข่ายสมาชิกผู้ประกอบการหอการค้าไทย ร่วมทำความดี บริจาคโลหิต ช่วยเหลือผู้ป่วยและสำรองยามขาดแคลนโลหิต ได้แก่ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด , บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท คิวทีซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

โครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดโครงการบริจาคโลหิต 9 แสนซีซี 90 ปี หอการค้าไทย ที่ประสบความสำเร็จ มียอดบริจาคโลหิตในปี 2566 รวม 9 ล้านซีซี โดยเป็นการส่งเสริมให้เครือข่ายสมาชิกผู้ประกอบการ หอการค้าไทย ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ทำความดีเพื่อสังคม ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนโลหิตในการรักษาพยาบาล และ เพื่อเป็นโลหิตสำรองยามขาดแคลน

โครงการรวมพลังคนไทย ร่วมบริจาคโลหิต พร้อมเปิดให้สมาชิกหอการค้าไทยทั่วประเทศ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ร่วมบริจาคโลหิต ตลอดปี 2567 โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยการแจ้งรหัสโครงการ 0J0414 (ศูนย์เจ ศูนย์สี่หนึ่งสี่) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหอการค้าไทย ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ยามวิกฤตโลหิตขาดแคลน