เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ UNESCO และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ จัดโครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “เสรีภาพสื่อเสรีภาพประชาชน” และคลิปสั้น “ชีวิตคนทำงาน” เนื่องในโอกาส “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day)” ประจำปี 2567 โดยมีพิธีมอบรางวัลผลการประกวด วันศุกร์ที่ 3 พ.ค. ที่ห้องบอลรูม ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น ถนนกำแพงเพชร 2 กรุงเทพฯ

สำหรับผลงานภาพถ่ายในหัวข้อ เสรีภาพสื่อเสรีภาพประชาชน รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ผลงานของนายฉัฐพัชร์ สุวรรณยุหะ รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ มี 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานของ น.ส.ชนากานต์ เหล่าสารคาม และผลงานของนายสุภณัฐ รัตนธนาประสาน รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณมี 8 รางวัล ได้แก่ นายณาฌารัฐ ภักดีอาสา นายทวีชัย จันทะวงค์ นายจุมพล นพทิพย์ นายกอบบุญ บูรโชควิวัฒน์ นายสุรกิจ แก้วมรกต นายฉัฐพัชร์ สุวรรณยุหะ และนายเมธิชัย เตียวนะ

รางวัล Popular Vote 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นายณาฌารัฐ ภักดีอาสา ส่วนรางวัล Popular Vote 2 ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ น.ส.ชนากานต์ เหล่าสารคาม