ตามที่ได้เกิดอัคคีภัยบ้านเรือนประชาชนบริเวณชุมชนซอยชุมชนพัฒนาใหม่ เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งเพลิงไหม้ในครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมาก ภายหลังจากเกิดเหตุ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปฏิบัติการ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ นำข้าวต้ม พร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น หลังจากนั้น แผนกสาธารณภัย ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ได้จัดทีมลงพื้นที่เพื่อรับลงทะเบียนผู้ประสบภัยต่อเนื่องในทันที

ล่าสุด มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการมูลนิธิฯ และนางศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำทีมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 33 ครอบครัว 80 คน โดยมอบเงินสดคนละ 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว18 ชุด รายบุคคล 15 ชุด รวมมูลค่าการช่วยเหลือทั้งสิ้น 307,500 บาท (สามแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีนางสาวอรชา มุ้ยเสมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยมูลนิธิไกรสิทธิการกุศล และมูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ ร่วมในพิธี ณ บริเวณซอยชุมชนพัฒนาใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ