เปิดมาตั้งแต่ต้นปี 2567 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยกันอย่างคึกคัก จากมาตรการต่างๆ เช่น การมอบวีซ่าฟรีให้กับบางประเทศ ทำให้ดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาในไทยสะดวกขึ้น รวมถึงเทศกาลต่างๆ ของไทยโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ 2567 ในเดือนเมษายน ที่ผ่านมา

กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เปิดเผยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 เมษายน 2567 มีจำนวนสะสม 12,127,447 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 583,902 ล้านบาท

นักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 อันดับแรกที่เดินทางเข้าไทยมากสุด ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567)

อันดับ 1 จีน จำนวน 2,351,909 คน
อันดับ 2 มาเลเซีย จำนวน 1,569,856 คน
อันดับ 3 รัสเซีย จำนวน 767,210 คน
อันดับ 4 เกาหลีใต้ จำนวน 679,481 คน
อันดับ 5 อินเดีย จำนวน 643,587 คน

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา