เมื่อวันที่ 4 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า พิธีอัญเชิญ “พระแท่นวัชรอาสน์” (จำลอง) จากพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย มายังบริเวณลานธรรมหลวงพ่อทวด วัดแหลมแค อ.พานทอง จ.ชลบุรี โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 25 มี.ค.67 (ตรงกับวันปีใหม่ของอินเดีย) สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตรวราราม) พร้อมคณะสงฆ์จากประเทศไทย และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมทำพิธีใหญ่ สวดพระปาฏิโมกข์ สวดพระธรรมจักรฯ ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมถวายผ้าไตรจีวร ดอกไม้ธูปเทียนแพ พานพุ่ม องค์พระพุทธเมตตา ณ พระมหาเจดีย์พระพุทธคยา


จากนั้น สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมเจริญจงกรมรอบองค์ พระมหาเจดีย์พระพุทธคยา ทั้งนี้ภายหลังจากทีมช่างฝีมือ ได้สร้าง“พระแท่นวัชรอาสน์”(จำลอง)เสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงได้ทำพิธีใหญ่ ก่อนจะเคลื่อนย้ายมาบริเวณลานธรรมหลวงพ่อทวด วัดแหลมแค จ.ชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 5 พ.ค.67


สำหรับ “พระแท่นวัชรอาสน์” คือ ที่ประทับนั่งตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า สร้างด้วยวัสดุหินทรายเป็นรูปหัวเพชรสี่เหลี่ยม กว้าง 4.10 นิ้วยาว 7.6 นิ้ว หนา 5 นิ้วครึ่ง ตั้งอยู่บนฐานก่ออิฐฉาบด้วยปูน ด้านบนพื้นผิวแกะสลักเป็นศิลปะเหมือนกับหัวแหวนเพชรและมีรูปดอกบัว รูปพญาหงส์ และรูปดอกบัวมณฑารพ ปัจจุบันมีอายุ 2,300 ปีเศษ พระเจ้าโศกมหาราชทรงสร้างพระแท่นจำลองขึ้นทับพระแท่นเดิม เพื่อยืนยันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ณ จุดนี้


ปัจจุบันประชาชนและรัฐบาลศรีลังกาได้อุทิศสร้างกำแพงแก้วทำด้วยทองคำแท้ประดิษฐานรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระแท่นวัชรอาสน์ ประดิษฐานที่ พุทธคยา ซึ่งถือเป็นกลุ่มพุทธสถานสำคัญในอำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญที่สุด 1 ใน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา เป็นที่ตั้ง สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอีกชื่อหนึ่งว่า วัดมหาโพธิ อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วมชาวพุทธและชาวฮินดู พุทธคยา ปัจจุบันตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเนรัญชรา ไกลจากฝั่งแม่น้ำประมาณ 350 เมตร


มหาเจดีย์พุทธคยา มีสัญลักษณ์ที่สำคัญคือ องค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่สูงใหญโดยสูงถึง 51 เมตร ฐานวัดโดยรอบได้ 121.29 เมตร ล้อมรอบด้วยโบราณวัตถุ โบราณสถานสำคัญ เช่น ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระแท่นวัชรอาสน์ ที่ประทับตรัสรู้ อนิมิสเจดีย์ เป็นต้น


สำหรับกำหนด การเคลื่อนย้ายพระแท่นวัชรอาสน์ (จำลอง) จะมาถึงประเทศไทยเวลา 12.00 น.หลังเสร็จสิ้นขบวนการตรวจของด่านศุลกากร ขบวนรถจะมารอรับมุ่งหน้าไปที่อ.พานทอง บริเวณลานธรรมหลวงพ่อทวด วัดแหลมแค เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ร่วมสักการะและร่วมพิธีฉลองสมโภชน์.