ที่บริเวณสระน้ำห้วยเยี่ยว ท้องที่หมู่ 4 (บ้านสาครเหนือ) ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้เป็นประธานเปิด “กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” (ปลูกต้นไม้) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันฉัตรมงคล ที่ทางอำเภอท่าแพ จัดขึ้นมา

ทั้งนี้มี นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา นายอำเภอท่าแพ ในฐานะ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอท่าแพ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ นางจินต์ศุจี นุ้ยเด็น ปลัดอำเภอท่าแพ ,หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ,ปลัดอำเภอท่าแพฝ่าย่างๆ , ข้าราชการ ,ทหาร ,ตำรวจ, ครู-อาจารย์, เจ้าหน้าที่ของรัฐ, ลูกจ้างหน่วยงานรัฐ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, บัณฑิตอาสา, สมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ท่าแพ ที่ 7, ประชาชนจิตอาสา, และนักเรียนเข้าร่วมกว่า 427 คน

รองผู้ว่าฯ สตูล ได้มีการนำส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา และนักเรียนทั้งหลายทั้งปวงดังกล่าวนั้น ร่วมกันปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ ที่ประกอบไปด้วย ต้นพะยอม, ต้นตะเคียน, ต้นหว้า, ต้นยางนา, ต้นเสลา, และต้นมะค่า, รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,000 ต้น ทั้งนี้ ในส่วนพันธุ์กล้าไม้ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก “สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสตูล”แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้.