เมื่อวันที่ 5 พ.ค. เว็บไซต์ IQAir จัดอันดับคุณภาพอากาศ และการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษ เช้าวันนี้ (07.00 น.) โดยข้อมูลมีการจัดอันดับทั้งหมด 118 เมือง พบว่า 10 อันดับแรก มีประเทศอยู่ในกลุ่มสีแดง มีค่าเฉลี่ยเป็นอันตรายกับสุขภาพที่ระดับ 100 + โดยจังหวัดเชียงใหม่, ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 7 ของโลก นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ติดอันดับที่ 10 อยู่ในกลุ่มสีส้ม ด้วยค่าเฉลี่ย 114 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ