เปิดภาพชุด เป็นบุญตา พิธีรับพระแท่นวัชรอาสน์ (จำลอง) จากอินเดีย มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย ธมฺมธโชมหาเถร) วัดไตรมิตรวิทยาราม พร้อมคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมทำพิธีมงคล นำไปประดิษฐานบริเวณต้นปรมัตถสิริมหาโพธิ์ ณ ลานธรรมหลวงพ่อทวด วัดแหลมแค ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี และเตรียมจัดพิธีสมโภช 10-12 พ.ค. 67

‘พระแท่นวัชรอาสน์’ (จำลอง) จากพุทธคยา อินเดีย มาถึงประเทศไทย