นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) เปิดเผยว่า โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดิจิทัลกลายเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งการสื่อสาร การทำธุรกรรมการเงิน การซื้อขายผ่านออนไลน์ ด้วยความง่ายและความสะดวกนี้ อาจทำให้หลายคนไม่ทราบว่า หลายสิ่งที่เรากำลังทำนั้นมีผลทางกฎหมายและมีโอกาสเสี่ยงที่จะทำผิดกฎหมายได้

โดยจากสถิติของศูนย์รับแจ้งความออนไลน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า คดีความที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมออนไลน์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ 1 มี.ค. 65-20 ธ.ค. 66 พบคดีมีการแจ้งความมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ หลอกลวงซื้อขายสินค้าและบริการ (จำนวน 160,819 คดี), หลอกให้โอนเงินเพื่อทำงาน (จำนวน 50,536 คดี), หลอกให้กู้เงิน (จำนวน 43,193 คดี), หลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (จำนวน 32,501 คดี) และหลอกลวงทางโทรศัพท์ (27,620 คดี) ที่สำคัญแต่ละคดี มีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565

ดังนั้น การทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมออนไลน์ จึงเป็นสิ่งสำคัญ  โดยภารกิจของ  ETDA นอกจากการสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือแล้ว การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิบนโลกดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญภายใต้ ‘กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์’ เพื่อให้คนไทยเกิดการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลก็เป็นอีกบทบาทสำคัญที่ ETDA เดินหน้ามาผ่านอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ทาง เอ็ตด้า จึงได้จัดกิจกรรม e-TRANSACTION LAW MOOT COURT 2024  กิจกรรมการแข่งขันโต้เถียงปัญหา ‘กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์’ โดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 เมษายนถึง 2 สิงหาคม 2567 นี้ เพื่อพัฒนาทักษะ และสร้างความเข้าใจในการใช้กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ในสายกฎหมาย ได้มีพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพการเป็นนักกฎหมายยุคดิจิทัลในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายใต้รูปแบบการแข่งขันแบบศาลจำลองที่จะเปิดโอกาสให้ทีมผู้เข้าแข่งขันได้ร่วมโต้ปัญหา หรือว่าความในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันกำหนดขึ้น ซึ่งจะมีการแข่งขันทั้งหมด 4 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 แข่งขัน “สรุปย่อคําแถลงการณ์” ตามโจทย์การแข่งขันที่กําหนด รอบที่ 2 การแข่งขัน  “การแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์” ในรูปแบบออนไลน์ รอบที่ 3 การแข่งขัน “การแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์” ในรูปแบบออนไซต์ และ รอบที่ 4 รอบชิงชนะเลิศ “การแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์” ในรูปแบบออนไซต์

ซึ่งทีมผู้เข้าแข่งขันในกิจกรรมครั้งนี้ ไม่เพียงได้มีสิทธิลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท จาก ETDA เท่านั้น แต่ยังจะได้รับโอกาสและประสบการณ์ดี ๆ อีกมากมาย อาทิ โอกาสแสดงความสามารถในเวทีระดับประเทศ, โอกาสในการ Workshop กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดไปสู่การทำงานจริงในอนาคต เป็นต้น

สำหรับ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสายกฎหมาย ไม่จำกัดสถาบันและชั้นปี ที่สนใจอยากจะเรียนรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์ในเรื่องของกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สมัครร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบศาลจำลองกับ ‘e-Transaction Law Moot Court Competition 2024’ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3xIvVOZ 

ทีมที่สมัครและผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามที่ ETDA กำหนดจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อรับโจทย์การแข่งขันรอบที่ 1 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 นี้ สามารถติดตามรายละเอียดและคุณสมบัติของทีมผู้เข้าแข่งขัน รวมถึงโจทย์การแข่งขัน ตลอดจนรายละเอียดรางวัลเพิ่มเติมได้ที่เพจ MEiD : https://www.facebook.com/meid.thailand/