ภายหลังจาก ครม.เห็นชอบ ปรับตำแหน่ง วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ แบบสดๆ ร้อนๆ

เศรษฐกิจ เดลินิวส์ พาไปติดตามประวัติ “ปลัดพาณิชย์ป้ายแดง” ซึ่งถือว่าเป็นข้าราชการน้ำดี ที่ได้รับการยอมรับในฝีมือมาอย่างกว้างขวางมาฝากกัน

ประวัตินายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์

การศึกษา

มัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ

อุดมศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • Master of Science in Administration, Boston University, U.S.A.

การศึกษาอื่นๆ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57(2557)

ตำแหน่งปัจจุบัน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

การดำรงตำแหน่งอื่นที่สำคัญ

กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการทำงาน

2562 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

2555 ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (ระดับ 10)

2551 ผู้อำนวยการสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

2547 ผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ประวัติการดำรงตำแหน่งและประสบการณ์ในอดีตที่สำคัญ

  • คณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
  • คณะกรรมการระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment
  • คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต ธนาคารแห่งประเทศไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

28 กรกฎาคม 2563 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

5 ธันวาคม 2557 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)