เมื่อวันที่ 5 พ.ค.67 ที่ ห้องประชุมลำตะคองวิทยาลัย นครราชสีมา จ.นครราชสีมา มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้เเก่ผู้ผ่านอบรมในหลักสูตร ผู้ดำเนินการดูเเลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งมีเจ้าของกิจการที่มีความประสงค์จะทำการเปิดศูนย์ดูเเล ที่ผ่านการสอบทั้งสิ้น 8 ราย จากทั่วประเทศ และจะทำการสอบรับใบอนุญาต จาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส) เพื่อเปิดกิจการดังกล่าว

โดยมี น.ส.นิชาภา เหมือนภาค อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ บุญเจริญ รอง อธิการบดี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนครราชสีมา เป็นประธาน และมอบใบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กล่าวโอวาทระบุว่า ขอแสดงความยินดี กับผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นรุ่นที่ 1 ที่เปิดการฝึกอบรม ขอให้ทุกท่านมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่ไปช่วยเหลือ สังคม ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ และยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะเข้าไปสนับสนุนหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ จึงถือเป็นโอกาสอันดี ที่จะได้แสดงถึงความตั้งใจในการเข้าไปมีส่วนร่วม

ภายหลังเสร็จสิ้นการให้โอวาท ทางคณะผู้ผ่านการฝึกอบรมได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ บ้านผู้สูงอายุราชสีมาคามิลเลียนโคราช เพื่อนำมาตรฐานเเละการบริหารจัดการไปปรับใช้กับกิจการของเเต่ละผู้ประกอบการต่อไป