น.ส.เบญญาภา เฉลิมวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สกาย กรุ๊ป เปิดเผยว่า แผนในปีนี้ ของโปร อินไซด์ จะเน้นเข้าไปประมูลโครงการภาครัฐที่เกี่ยวกับไอทีโซลูชัน โดยเฉพาะการบริหารจัดการข้อมูล จนถึงการให้บริการในเรื่องของคอลเซ็นเตอร์ ที่กำลังพัฒนานำ เอไอ มาช่วยเพื่อให้บริการ โดยณะนี้กำลังอยู่ในช่วงศึกษาแผนงบประมาณปี 2567 ของภาครัฐอยู่ ว่าจะสามารถเข้าไปร่วมประมูลโครงการใดบ้าง

“หน่วยงานรัฐหลายๆ หน่วยงานที่ต้องให้บริการประชาชนในรูปแบบคอลเซ็นเตอร์ กำลังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร บริษัทจึงนำเทคโนโลยีเอไอ มาช่วยในการให้บริการสามารถคุยโต้ตอบได้ นอกจากนี้ยังจะนำ เอไอ มาพัฒนาต่อยอด เพิ่มเติมในการให้บริการภาษาอื่นๆ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศไทย และยังเป็นการช่วยรองรับกับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นด้วย สำหรับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้านท่องเที่ยว”

น.ส.เบญญาภา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้บริษัทยังได้เข้าไปติดตั้งระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (เอชไอเอส) หรือ เฮลท์ ลิงค์ ของ สปสช. ที่ขยายโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ เพื่อให้ครอบคลุมหลายๆ จังหวัดมากเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยตามแผนคือทำให้สามารถใช้งานทั้ง 13 เขตสุขภาพของไทย หรือให้สามารถเเชื่อมโยงข้อมูลทั่วประเทศได้ในอนาคต นอกจากนี้บริษัทกำลังศึกษาในเรื่องซูเปอร์แอป ที่จะนำเข้ามาให้บริการประชาชน และเพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได้ให้ระบบการทำงานของภาครัฐ ซึ่งการทำซูเปอร์แอป ไม่จำเป็นต้องมีเพียงแอปเดียว โดยกระทรวงต่างๆ สามารถทำซูเปอร์แอปแยก เพื่อรองรับการให้บริการต่างๆ ซึ่งการแยกมีหลายแอป จะช่วยในเรื่องความปลอดภัยด้านไซเบอร์ด้วย เพราะหากมีเพียงเอปเดียวหากระบบล่มโดนโจมตี จะไม่สามารถให้บริการกับประชาชนได้เลย

สำหรับในเรื่องการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/2567 หลังจากเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 67 ที่ผ่านมา บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไปเรียบร้อยแล้ว