รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสาย รย.3013 แยก ทล.331-ทล.3191 ช่วง กม.0+014.274-กม.16+475 พื้นที่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ระยะทาง 16.460 กิโลเมตร (กม) งบประมาณ 540 ล้านบาท ปัจจุบันคืบหน้ากว่า 69.753% และโครงการได้หยุดก่อสร้างแล้ว เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาไปเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 67

ขณะเดียวกัน ทช. อยู่ระหว่างบอกเลิกสัญญากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดประชาพัฒน์ ผู้รับจ้าง เนื่องจากทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา และที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวมีปัญหาล่าช้ามาโดยตลอด เนื่องจากมีระบบสาธารณูปโภคตามแนวถนนเดิม กีดขวางงานก่อสร้างงานขายถนนตลอดสายทาง เช่น เสาไฟฟ้า ท่อประปา ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน และขาดสภาพคล่องก่อสร้างได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

โครงการนี้เริ่มต้นสัญญาวันที่ 20 มี.ค. 61 สิ้นสุดสัญญาเดิม 4 ก.ย. 63 ระยะเวลา 900 วัน จากนั้นได้ขยายอายุสัญญาใหม่ เนื่องจากรื้อย้ายสาธารณูปโภค จนถึง 15 ก.ย. 64 และได้รับสิทธิจากกรมบัญชีกลางผลกระทบจากโควิด-19 ค่าปรับเป็น 0 จนถึง 20 ก.พ. 67

นอกจากนี้ ปัจจุบัน ทช. ได้ขึ้นบัญชีดำหรือติดแบล็คลิสต์ผู้รับจ้างรายนี้แล้ว ซึ่งไม่สามารถรับงานโครงการก่อสร้าง ทช. ได้อีก หลังจากบอกเลิกสัญญาแล้ว จะเสนอเรื่องไปกรมบัญชีกลาง เพื่อพิจารณาดำเนินการกับผู้รับจ้างรายนี้ต่อไป

สำหรับโครงการที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ดำเนินการไว้แล้วยังไม่เสร็จนั้น แขวงทางหลวงชนบทระยองจะเข้ามาดูความเรียบร้อยในเส้นทางดังกล่าวต่อไป แต่เป็นการบำรุงรักษาเส้นทางเท่านั้น ไม่ได้มีการก่อสร้างแต่อย่างใด เช่น ดูแลเรื่องหลุมบ่อ ฝุ่นละออง ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนผู้ใช้ทาง ในช่วงที่ ทช. อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาดำเนินโครงการต่อ

ส่วนขั้นตอนหลังบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายเดิมแล้ว ทช. เตรียมขอรับจัดสรรงบประมาณในปี 68-69 (งบผูกพัน 2 ปี) จำนวนประมาณ 300 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ หากได้รับงบประมาณในปี 68 แล้ว จะหาผู้รับจ้างรายใหม่ คาดเริ่มก่อสร้างช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. 68 แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 69 ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี

โดยผู้รับจ้างรายใหม่จะเข้ามาดำเนินการก่อสร้างต่อจากงานส่วนที่เหลือที่ผู้รับเหมารายเดิมได้ดำเนินแล้ว ซึ่งจะทำการขยายถนนเดิมจากขนาด 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทิศทางละ 2 ช่อง ช่วงชุมชนมีเกาะกลางกว้าง 1.5 เมตร มีระบบระบายน้ำและทางเท้าสองข้างทาง ช่วงนอกเขตชุมชนมีเกาะกลางกว้าง 4.20 เมตร ไม่มีทางเท้า มีไฟฟ้าแสงสว่างติดตั้งบริเวณเกาะกลางตลอดสายทาง

โครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง และท่องเที่ยว ระหว่าง จ.ระยอง กับจังหวัดใกล้เคียง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สนับสนุนการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ในพื้นที่ ได้แก่ นิคมอุสาหกรรมอิสเทิร์น ซีบอร์ด, นิคมอุสาหกรรมอมตะซิตี้และนิคมอุสาหกรรมสยามอินดัสเทรียลพาร์ค และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) รวมถึงรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และการขยายตัวเศรษฐกิจในพื้นที่