ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานรุ่นคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่ 3 (วทน.3) เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล (วทน.3) วิทยาลัยทนายความ ชิงถ้วยเกียรติยศ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ณ สนามกอล์ฟราชพฤกษ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. เมื่อวันที่ 7 พ.ค. โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันอาทิ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ อดีตผบ.ตร.  พล.ท.ชัยวัฒน์ สาน้อย และรศ.รัฐพงศ์ โปษกะบุตร เป็นต้น  แบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภททีม , ประเภทบุคคล , Flight A – B – C และรางวัล Hole in one จำนวน 1 แสนบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าแข่งขัน , สนับสนุนกิจกรรมของสภาทนายความ และวิทยาลัยทนายความ ตลอดจนเป็นทุนในการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ของรุ่นวทน.3ต่อไปในอนาคต

โดยมีผู้สนับสนุนหลักได้แก่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน)และบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัด(มหาชน)