เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความเรื่อง “โควิด-19 การปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในโรงเรียน” โดยระบุว่า สถานการณ์ปัจจุบันโรคโควิด-19 กำลังเข้าสู่ฤดูกาลที่จะมีการระบาดอย่างมาก หลังจากโรงเรียนเปิด การป้องกันการระบาดในโรงเรียนจะเป็นวิธีหนึ่งที่ลดการระบาดในวงกว้างได้ แนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. มาตรการคัดกรองนักเรียนที่ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจมีความจำเป็น เด็กป่วยทุกคนควรหยุดอยู่บ้าน

2. เคร่งครัดเรื่องสุขอนามัย การล้างมือ เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด สอนวิธีการล้างมือให้กับเด็กและล้างมือให้ถูกวิธี ล้างบ่อยๆ

3. สุขอนามัยเรื่องอาหารการกิน ก็มีความสำคัญ กินอาหารที่สุกสะอาด

4. การใส่หน้ากากอนามัย เราจะให้เฉพาะเด็กที่มีอาการโรคทางเดินหายใจ จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย เด็กปกติไม่จำเป็นต้องใส่ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ในเด็กการใส่ให้ถูกวิธีทำได้ยาก ยิ่งเด็กเล็กยังจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้โดยเฉพาะภาษากาย สีหน้าและอารมณ์ การดูแลเรื่องความสะอาดล้างมือจึงสำคัญกว่า

5. ATK จะตรวจเฉพาะเด็กที่มีอาการเท่านั้น เด็กปกติไม่มีความจำเป็นต้องตรวจ

6. เด็กที่ป่วยเป็นโควิด-19 จะให้มาโรงเรียนได้เมื่ออาการหายแล้วอย่างน้อย 1 วัน โดยทั่วไปเด็กมีอาการน้อย และสั้นอยู่แล้ว การเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญของเด็ก

7. ในกรณีที่มีเด็กป่วยในชั้นเรียนพร้อมกัน 3 คนขึ้นไป ควรปิดชั้นเรียนนั้น เพื่อทำความสะอาด และถ้าเกิดขึ้นหลายๆ ชั้น ก็อาจจะปิดเป็นระดับชั้นเรียน เช่น ปิดชั้นป.5 แต่ถ้าพบมากในหลายระดับก็อาจจะจำเป็นต้องปิดโรงเรียนเพื่อลดการระบาดของโรค ปฏิบัติตามขั้นตอน

8. การทำความสะอาด สามารถใช้น้ำชะล้าง ใช้สบู่ ผงซักฟอกตามสมควร ในกรณีที่ต้องการใช้ยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยาที่มีองค์ประกอบของคลอรีน เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ สามารถฆ่าเชื้อได้เป็นอย่างดี

9. เมื่อมีการระบาดควรแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ