บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดข้อมูลภาพรวมหนี้ครัวเรือนไทยที่อยู่ในระบบเครดิตบูโร ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 อยู่ระดับ 13.64 ล้านล้านบาท ไม่นับรวมหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์และหนี้ กยศ. ในจำนวนหนี้ครัวเรือน 13.64 ล้านล้านบาท เป็นหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) หรือหนี้เสีย 1.09 ล้านล้านบาท

คนไทยมีหนี้เสีย NPL อะไรมากที่สุด? เปรียบเทียบไตรมาสที่ 1/2567 กับ ไตรมาสที่ 1/2566 เติบโตเพิ่มขึ้นแค่ไหน?

  • หนี้เสียรถยนต์ 240,000 ล้านบาท เติบโต 32%
  • หนี้เสียบ้าน 199,000 ล้านบาท เติบโต 18%
  • หนี้เสียสินเชื่อส่วนบุคคล 260,000 ล้านบาท เติบโต 12%
  • หนี้เสียบัตรเครดิต 64,000 ล้านบาท เติบโต 14.6%

นอกจากนี้มีหนี้กำลังจะเป็น NPL หรือมียอดค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน (SM) ในไตรมาสที่ 1/2567 มีทั้งสิ้น​ 6.4 แสนล้านบาท มีโอกาสเป็น​หนี้ NPL ​เพิ่มสูงในอนาคตได้​

ขณะที่หนี้เสีย NPL ที่มีปัญหา ทางด้านสถาบันการเงินได้ให้ความช่วยเหลือผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (TDR) ในไตรมาสแรกปี 67 อยู่ที่​ 1.07 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน​ 7.9%

ที่มา : เครดิตบูโร ณ วันที่ 14 พ.ค. 67