“ทีมข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวส์” รายงานว่า สายการบิน Ezy Airlines (อีซี่แอร์ไลน์) สายการบินน้องใหม่จากบริษัท เอ็ม – แลนดาร์ช จำกัด ได้นำเครื่องบิน รุ่น CESSNA 208B GRAND CARAVAN EX ทะเบียน HS-EZY ส่งตรงจากผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกา เข้าประจำการฝูงบินพร้อมทำพิธีเจิมเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นอากาศยานลำแรกเรียบร้อยแล้ว รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 12 ที่นั่ง รวมนักบินและผู้ช่วยนักบิน เป็นทั้งหมด 14 ที่นั่ง ด้วยระบบเทคโนโลยีและความปลอดภัยทันสมัย

เครื่องบินรุ่นนี้มีลายเส้นสีฟ้าน้ำเงิน เส้นลายขนาบตัวเครื่อง พร้อมโลโก้นกกรงหัวจุก เป็นสัญลักษณ์ของสายการบิน ตั้งเป้าหมายจะเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในภาคใต้ และเปลี่ยนวิถีการเดินทางในภาคใต้ ทำการบินภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ตรงต่อเวลา สะดวกรวดเร็ว ตามสโลแกน “ง่ายทุกการเดินทาง”

โดยมีแผนขยายเส้นทางบินไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทยต่อไป โดยจะมีพิธีต้อนรับเครื่องบินใหม่ในวันที่ 24 พ.ค. 67 ที่ท่าอากาศยานหัวหิน และเปิดตัวอย่างเป็นทางการประมาณเดือน ต.ค. 67 ก่อนเปิดบริการแก่ผู้โดยสารช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 67 (ต.ค.-ธ.ค. 67) ซึ่งมีท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์กลางการบิน ประเดิม 3 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทาง หาดใหญ่-เบตง (ยะลา), หาดใหญ่-นครศรีธรรมราช และหาดใหญ่-สุราษฎร์ธานี

 นอกจากนี้ในอนาคตยังมีแผนขยายเส้นทางบินให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้อีก 4 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทาง หาดใหญ่-นราธิวาส, หาดใหญ่-ภูเก็ต, หาดใหญ่-กระบี่ และหาดใหญ่-ตรัง โดยจะใช้เวลาในการเดินทางแต่ละเที่ยวบินไม่เกิน 60 นาที เป็นทางเลือกในการเดินทางให้ผู้โดยสาร ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

 แม้สายการบินอีซี่แอร์ไลน์จะได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศใหม่ (AOL) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) แล้ว และรับมอบเครื่องบินลำแรกมาแล้วแต่การจะเปิดบริการผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ได้ ต้องได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (AOC) จาก กพท. ด้วย ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนขอ AOC ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และ กพท. แล้ว โดยอยู่ในขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานต่างๆ ตามข้อกำหนด จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบการปฏิบัติการ ทั้งภาคพื้น และภาคอากาศ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย ขั้นตอนที่ 5 การออก AOC พร้อมอนุญาตให้ปฏิบัติการบินตามแผนที่วางไว้ได้

สายการบินอีซี่แอร์ไลน์ยังเร่งจัดหาเครื่องบิน และนักบินเพิ่มเติม เพื่อให้บริการในเส้นทางต่างๆ ตามแผน การเปิดบริการเส้นทางหาดใหญ่-เบตง ของสายการบินอีซี่แอร์ไลน์ จะกลับมาสร้างความคึกคักให้กับท่าอากาศยานเบตง ท่าอากาศยานแห่งใหม่ล่าสุดของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) อีกครั้ง หลังจากสายการบินนกแอร์หยุดทำการบินในเส้นทาง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-เบตง ตั้งแต่เดือน ต.ค. 65 และปัจจุบันยังไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์มาให้บริการขณะที่ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว ต่างเรียกร้องให้มีสายการบินมาเปิดบริการ เพื่อเป็นทางเลือกอำนวยความสะดวกการเดินทาง.

***Photo Credit | ขอบคุณ สายการบินอีซี่แอร์ไลน์