เมื่อวันที่ 16 พ.ค. พีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด และพรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 ลดลง 0.20 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซล และพรีเมียมดีเซล เพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร มีผล 17 พ.ค. 2567 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็น ดังนี้ เบนซิน = 46.44, แก๊สโซฮอล์ 95 = 38.55, E20 = 36.44, แก๊สโซฮอล์ 91 = 38.18, E85 = 36.19, พรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 = 46.74, ดีเซล = 31.94, พรีเมียมดีเซล = 43.94 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร.