กล้วยไม้ดิน สูงได้ถึง 1 เมตร ลำต้นถูกหุ้มด้วยกาบใบที่เรียงชิดติดกัน ใบรูปแถบ กว้าง 1.5-2.5 ซม. ดอกออกเป็นช่อ ยาว 30 ซม. ออกห่าง จำนวน 13-15 ดอก ขนาดบานกว้าง 2.5 ซม. สีขาว มีลายกระสีชมพูแดง กลีบปากมีขนสีขาว.