เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ผู้ปกครองในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ร้องเรียนสื่อ หลังบุตรหลานไม่ได้นมโรงเรียนตั้งแต่เปิดเทอม และยังไม่มีแนวโน้มว่าจะได้รับตอนไหน ด้านเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 10 โรงเรียน รวม 956 คน ยังไม่มีใครได้รับนมโรงเรียนตั้งแต่เปิดเทอม

นางวรรณพร ไสยาวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่ บอกว่า ปัญหาที่ผู้ปกครองร้องเรียน เรื่องเด็กนักเรียนไม่ได้รับนมโรงเรียนนั้นเป็นเรื่องจริง ซึ่งในโรงเรียนมีเด็กนักเรียนทั้งหมด 188 คน ยังไม่ได้ดื่มนมโรงเรียนเลย แม้ว่าจะทวงถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่ได้รับคำตอบเลยว่าเป็นเพราะอะไรหรือเด็กนักเรียนจะได้ทานนมโรงเรียนตอนไหน ซึ่งตอนนี้ทางโรงเรียนก็ไม่มีงบประมาณในการหานมมาทดแทนได้ ซึ่งก็มีความเป็นห่วงนักเรียนเป็นอย่างมาก

ในส่วนของนายปรัชญา ประดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ หนึ่งในหน่วยงานที่ผลิตนมโรงเรียนแจกจ่ายให้กับโรงเรียนที่รับผิดชอบบบอกว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์เป็น 1 ใน2 โรงที่ผลิตนมโรงเรียนแจกจ่ายในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งในขณะนี้ไม่สามารถผลิตนมโรงเรียนได้เนื่องจากติดหลักเกณฑ์ใหม่บางข้อที่ระบุว่า สถานที่ราชการ/สหกรณ์ที่ประกอบการผลิตนมจะต้องมีแม่วัวนมจำนวน 200แม่ หรือมีน้ำนมดิบปริมาณ 3ตัน/วัน จึงจะสามารถผลิตนำส่งโรงเรียนได้

ส่วนเรื่องที่ขณะนี้ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์นั้นไม่สามารถผลิตนมส่งโรงเรียนได้และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่อีกครั้ง ซึ่งนอกเหนือจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเองที่ต้องเดือดร้อนจากการลงทุนทั้งเครื่องจักรและคนงาน และในขณะนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบก็เดือดร้อนไม่มีนมโรงเรียนกินกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับภาพรวมของจังหวัดนครสวรรค์มีโรงเรียนที่รับนมโรงเรียนทั้งสิ้นจำนวน 188 โรงเรียน โดยแต่ละวันจะต้องใช้นมโรงเรียนทั้งหมดวันละ 85,747 ถุง แต่หลังจากวิทยากลัยเกษตรและเทคโนโนโลยีนครสวรรค์ถูกตัดสิทธิทำให้ในขณะนี้มีโรงเรียนที่ขาดโอกาสที่จะได้รับนมโรงเรียนจำนวน 121 โรงเรียน และนักเรียนที่ไม่ได้กินนมโรงเรียนจำนวน 44,788 ถุง.