กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 15-20 ซม. ลำลูกกล้วยเป็นแท่งหนา สูง 5-8 ซม. ใบ รูปขอบขนานกว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 9-12 ซม. จำนวน 4-6 ใบต่อลำลูกกล้วย ดอก ออกเป็นช่อตามข้อ ใกล้ปลายยอด ยาว 6-8 ซม. สีขาว กลีบปากมีแต้มเหลืองที่ ปลายกลีบ เส้าเกสรมีแต้มสีแดง ดอกบานเต็มที่กว้าง 0.5 ซม. พบตามป่าดิบเขาที่ระดับความสูง 1,200-1,800 เมตร ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม.