นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ตามที่มีผู้ตั้งคำถามเกี่ยวกับป้ายในพุทธมณฑล โดยระบุว่า มีเพื่อนไปวิ่งออกกำลังกายที่พุทธมณฑล แล้วเจอป้ายที่มีข้อความว่า “พื้นที่หวงห้าม เขตกระสุนจริง ประชาชนห้ามเข้า“ โดยถามถึงสาเหตุว่าทำไมถึงติดป้ายดังกล่าว และเป็นป้ายใหม่แขวนมาหลายวันแล้วนั้น

โฆษก พศ. กล่าวต่อไปว่า พศ. ขอชี้แจงว่า พศ. ไม่ได้มีการติดตั้งป้ายดังกล่าว และได้นำป้ายดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พศ. ได้มีการแบ่งโซน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนซึ่งเข้ามาหาความสงบในพื้นที่พุทธมณฑล ซึ่งเป็นพุทธสรณียสถาน เนื่องจากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงได้มีการประกาศปิด-เปิดเส้นทางให้เป็นเวลา เพื่อจัดระเบียบการใช้เส้นทางภายในพุทธมณฑลให้เรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้มาใช้บริการโดยภาพรวม ประกอบกับได้มีการลักขโมยสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในพุทธมณฑล ดังนั้น พศ. จึงต้องเข้มงวดในการเปิด-ปิดเส้นทางบางเส้นทางภายในพุทธมณฑล โดยการกำหนดระยะเวลาการใช้เส้นทางได้ และไม่กระทบต่อผู้มาใช้บริการ ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในช่วงเช้า เย็น และวันหยุด