ที่ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวิ่งแพน 10 เค แชร์ริตี้รัน 2024 ครั้งที่ 23 ที่กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2567 เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลแหลมฉบังและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา โดยมี นายแพทย์สมยศ โล่ห์จินดาพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นายสมมาต ขุนเศษฐ ประธานกรรมการ บริหาร บริษัทเเพนเอเซียฟุตเเวร์จำกัด (มหาชน) นายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา และ ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรศรีราชา ผู้แทนหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา เพียงเยี่ยงไท้ศรีราชา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาในเขตเทศบาล และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ประชุมได้กล่าวถึงรูปแบบการจัดงาน รายละเอียดการวิ่ง ความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าร่วมงาน การจราจรและการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมวิ่งในงานนี้ไม่ต่ำกว่า 8 พันคน

โดยในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางวิ่งเล็กน้อย โดยจะมีจุดปล่อยตัวมาเป็นที่บนิเวณกลางสะพานเกาะลอยศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งจะมีทิวทัศน์ที่สวยงามเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาจับจ่ายใช้สอยในศรีราชามากยิ่งขึ้น โดยมี 2 ระยะคือ ฟันรัน 5 กิโลเมตร และมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร เปิดรับผู้เข้าร่วมทุกกลุ่มตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุได้มาออกกำลังกายร่วมกัน และยังได้ร่วมกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้ด้วย