รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (สำนักงาน กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. ได้มีมติเห็นชอบ ต่อการแก้ไขปรับปรุง และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ต่าแหน่งวงโคจร  50.5, 51 องศาตะวันออก(อี ) และ 142 อี  ในลักษณะจัดชุด (แพ็กเกจ) ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป และนำมาปรับปรุงร่างดังกล่าวแล้ว รวมถึงการกำหนดกรอบเวลาในการจัดการประมูลการใช้สิทธิโคจรดังกล่าว

ทั้งนี้กรณีมีผู้เข้าร่วมคัดเลือก คาดว่าจะเปิดให้รับเอกสารคักเลือกในระหว่าง 14-15 ส.ค. 67 และเปิดให้ยื่นขออนุญาต 20 ส.ค. 67 จากนั้นจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมคัดเลือกในระหว่าง 21 ส.ค.-3 ก.ย. 67  และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมคัดเลือก ในวันที่ 18 ก.ย. 67 และคาดว่าจะจัดประมูลในวันที่ 21 ก.ย. 67 (กรณีไม่มีการอุทธรณ์) หรือจัดประมูลวันที่ 1 ต.ค. 67 (กรณีมีการอุทธรณ์) หลังจากนั้นคาดว่าจะมีการประชุม กสทช. รับรองผลการประมูล ภายใน 7 วัน หลังการประมูล

สำหรับ การปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กสทช. ดังกล่าวนั้น ราคาเริ่มต้นการประมูลครั้งนี้ ได้มีการปรับลดราคา โดยวงโคจร 50.5, 51 องศาตะวันออก จากเดิม ราคา 374 ล้านบาท เหลือ 41 ล้านบาท และ วงโคจร 142 องศาตะวันออก ราคา 189 ล้านบาท เหลือ 23 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการจ่ายค่าปรับ กรณีผู้ชนะประมูลได้สิทธิวงโคจรไปแล้วไม่ สามารถนำไปประกอบธุรกิจได้นั้น จะโดนปรับตามราคาเริ่มต้นประมูลเท่ากับราคาครั้งที่ผ่านมาคือ วงโคจร 50.5, 51 องศาตะวันออก ราคา 374 ล้านบาท และ วงโคจร 142 องศาตะวันออก ราคา 189 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม แม้ว่าได้มีการปรับลดราคาเริ่มต้นการประมูลลง แต่ก็ได้เพิ่มเงื่อนไขผลตอบแทนให้กับรัฐ เป็น X% ของรายได้ต่อปีด้วย โดยมีขั้นต่ำเริ่มที่ 2.5% หากมีการเคาะราคาต่อครั้งก็จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.25% ด้วย

นอกจากนี้ยังได้ปรับเงื่อนไขการมีดาวเทียมเป็นของตนเอง จากเดิม 3 ปี เป็น 5 ปี เพื่อให้มีระยะเวลาในการดำเนินการที่ผ่อนคลายมากขึ้น เพราะพื้นที่ให้บริการของดาวเทียมในครั้งนี้อยู่ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการนำคลื่นความถี่ขึ้นใช้งานกับดาวเทียมเพื่อรักษาสิทธิวงโคจรยังคงต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) เช่นเดิม