เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งข่าว คณะสงฆ์ทั่วประเทศ พร้อมใจเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ดังนี้

1.คณะธรรมยุต กำหนดจัดพิธีในวันที่ 2 มิ.ย. เวลา 15.00 น. ณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 2.คณะสงฆ์หนตะวันออก กำหนดจัดพิธีในวันที่ 2 มิ.ย. เวลา 15.00 น. ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 3.คณะสงฆ์หนกลาง กำหนดจัดพิธีในวันที่ 1 มิ.ย. เวลา 17.00 น. ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 4.คณะสงฆ์หนเหนือ กำหนดจัดพิธีในวันที่ 1 มิ.ย. เวลา 09.00 น. ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง จ.น่าน 5.คณะสงฆ์หนใต้ กำหนดจัดพิธีในวันที่ 1 มิ.ย. เวลา 13.00 น. ณ วัดกะพังสุรินทร์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

นวัคคหายุสมธัมม์ แปลว่า ธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์เก้าหรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ ปกติจะนิยมสวดในการทำบุญอายุตามหลักทางโหราศาสตร์ แต่นัยสำคัญ หากแต่เป็นการสอดแทรกหลักธรรมอยู่ภายใน มุ่งหวังการนำไปปฏิบัติมากกว่า เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทว) สมเด็จพระสังฆราช ที่รวบรวมพระธรรมต่างๆ ในหลายพระสูตร อันมีข้อธรรมเท่าจำนวนเกณฑ์กำลังเทวดานพเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ไทย โดยทรงนิพนธ์บทขัดตำนานสำหรับพระธรรมบทนั้นด้วย เมื่อคราวบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษาครบ 50 ปี ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาบำราบปรปักษ์ เมื่อ พ.ศ. 2412 รัชกาลที่ 5 นวัคคหายุสมธัมม์ที่ทรงนิพนธ์ขึ้นใหม่นี้ ใช้เจริญพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา โดยให้โหรบูชาเชิญเทวดานพเคราะห์มาฟังสวดพระพุทธมนต์ทีละองค์ และให้พระสงฆ์ 5 รูป สวดพระธรรมสำหรับเทวดาองค์นั้น สวดสลับกันไปกับโหรบูชา มีข้อความเป็นภาษาบาลี เมื่อแปลแล้วจะได้หัวข้อธรรม

นอกจากนี้ เพจสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยังแจ้งอีกว่า คณะสงฆ์หนกลาง โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี หรือ “สมเด็จธงชัย” เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 2567 พร้อมกับคณะสงฆ์ กว่า 2,500 รูป ณ ลานพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในวันที่ 1 มิ.ย. 2567 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป จัดโดย คณะสงฆ์หนกลาง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ