กรณีสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี หลังมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้น้ำเริ่มท่วมขัง และบางพื้นที่มีการรับน้ำมาจาก พื้นที่จังหวัดข้างเคียง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน เนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้น้ำเอ่อล้น เข้าท่วมขังบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน และพื้นที่การเกษตร ได้รับผลกระทบ โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง อ.อู่ทอง โดยนำเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 22,400 ไร่ และได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 12 เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี

ขณะที่ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สส.สุพรรณบุรี เขต 2 พรรคชาติไทยพัฒนา ได้รับมอบหมายจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำถุงยังชีพของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ มอบให้แก่นายภูวนาถ จารุมิก นายก อบต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง และนายสมพร ปานทองคำ ตำบลต้นตาล เพื่อนำไปมอบให้ชาว ต.ต้นตาล หลังจากนั้นจะทยอยเดินทางไปมอบในส่วนของผู้ที่เดือดร้อนตามตำบลต่าง นายณัฐวุฒิ กล่าวว่าต้องขอขอบคุณ นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน นายวัชระ ไกรสัย ผส.ชลประทานที่ 12 ได้นำเครื่องจักรมากำจัดผักตบชวาที่ขึ้นหนาแน่นและยาวมาก ที่คลองสองพี่น้อง เพื่อเป็นการระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

ด้านนายนพดล มาตรศรี สส.สุพรรณบุรี เขต3 พรรคชาติไทยพัฒนา ออกตรวจเยี่ยมชาวนาที่ถูกน้ำท่วมขังในพื้นที่ ต.สระยายโสม ต.สระพังลาน ต.ดอนมะเกลือ และต.บ้านดอน เพื่อให้กำลังใจ พร้อมประสานหน่วยงานช่วยเหลือต่อไป