ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องเธียเตอร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วย รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ (พัฒนาทักษะทางด้านดนตรี) จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ดร.นิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการเด็กฯ สภาผู้แทนราษฎร นายจิตนาถ สิงห์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย นายเสถียร สุภากุล หรือ เสถียร ทำมือ ศิลปินนักร้องชื่อดัง และ น.ส.สุทธิตา ชูเลิศ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้บริหาร เด็ก เยาวชนคนดนตรีกว่า 150 คน ร่วมกิจกรรม

ดร.สิริพงศ์ กล่าวว่า จ.ศรีสะเกษ เป็นเมืองที่มีศักยภาพทางด้านดนตรี มีทั้งทรัพยากรบุคคล ค่ายเพลงที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้เห็นความสำคัญและสร้างโอกาสที่ดีให้กับเด็ก เยาวชน ในพื้นที่ได้เรียนรู้จากผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ และสามารถนำไปขยายผลต่อยอดได้อย่างดี จ.ศรีสะเกษ เป็นเมืองแห่งกีฬา ตอนนี้เราพยายามที่จะผลักดันให้เป็นเมืองแห่งดนตรีอีกงานหนึ่ง ต้องขอขอบคุณทุกๆ ฝ่าย ที่ร่วมกันพัฒนาลูกหลานเราเป็นอย่างดี

ด้านนายพงศ์ภัค กล่าวว่า สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะองค์กรเด็ก เยาวชน ตามกฎหมาย มีภารกิจในการสร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งในครั้งนี้ ก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็ก เยาวชน ที่อยู่ต่างอำเภอ ได้เข้ามามีส่วนร่วม สร้างความน่าสนใจในกิจกรรม เพราะมีวิทยากรที่มีชื่อเสียง เป็นทั้งศิลปิน ทั้งอาจารย์ ต่างก็ให้ความอนุเคราะห์กับกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี

ขณะที่ น.ส.สุทธิตา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วม ทั้งภาคีเครือข่าย วิทยากร และผู้เข้าร่วม ที่ให้ความสนใจในกิจกรรม มีความหวังเล็กๆ ที่อยากจะเห็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำตามความฝันของตัวเองให้ประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียง และสามารถใช้ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมต่อไป.