เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 พ.ค. นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ รอง ผวจ.เพชรบุรี นาวาเอก ชลทัย รัตนเรือง รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี คณะอาจารย์และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม “สร้างการรับรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี

นายภคพัส กล่าวขอบคุณศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดเพชรบุรี ที่มีกิจกรรมสร้างการรับรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สร้างโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบถึงปัญหาขยะทะเลและไมโครพลาสติก นับว่าเป็นปัญหาระดับชาติ โดยเฉพาะปัญหาขยะ ไมโครพลาสติก ต้นเหตุใหญ่การเสียชีวิตของสัตว์ทะเล ทำลายสิ่งแวดล้อม เต่าทะเลต้องตายจากขยะในทะเล ซึ่งที่มาของต้นเหตุเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งชาวประมง ที่ทิ้งสิ่งของลงทะเล หรือขยะบกที่เกิดจากผู้คน เพราะปัจจุบัน วันหนึ่งคนสร้างขยะเกิน 10 ชิ้นต่อวัน แม้มีการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง จากการลดการใช้ถุงพลาสติก

โดยรองผู้ว่าฯ เพชรบุรี กล่าวย้ำถึงปัญหาขยะ ว่า เป็นปัญหาสำคัญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพราะเกิดจากความมักง่ายของผู้คน ทิ้งขยะเรี่ยราด แม้ 2 ฝั่งถนน เมื่อถึงช่วงฤดูฝน น้ำชะขยะไหลลงสู่ทะเล ขยะถูกแปรสภาพ กระทบห่วงโซ่อาหาร คนกินสารไมโครพลาสติก ก่อให้เกิดมะเร็งเมื่อบริโภคเข้าไป จึงต้องเร่งสร้างจิตสำนึก สร้างการรับรู้ การลด การใช้ขยะที่เป็นพลาสติก ซึ่งไม่เพียงลดการใช้ แต่ให้นำมาใช้ซ้ำ ที่พวกเราทุกคนต้องรับรู้และช่วยกันแก้ไขเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์