นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงดีอี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) 5 หน่าวยงาน ในเรื่องการให้ความเห็นชอบระบบหรือกระบวนการเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยศูนย์ปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (AOC 1441) เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปราม อาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบ โดยเร่งด่วนและจริงจัง

โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดีอี พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) น.ส.ดารณี แซ่จู ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และนายฉันทพัทธ์ ขำโคกกรวด นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมลงนามความร่วมมือ

“นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงดีอี บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบ เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งการลงนามของดีอี กับ 5 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ เพื่อได้ให้ความเห็นชอบให้ศูนย์เอโอซี 1441 เป็นระบบหรือกระบวนการเปิดเผย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อบูรณาการข้อมูลแบบอัตโนมัติ ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ ในการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อรองรับการดำเนินการตามมาตรา 4 แห่งพระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีหรืออาจมีการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า ความร่วมมือการเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานในครั้งนี้ ผ่าน ศูนย์เอโอซี 1441 จะช่วยให้ศูนย์ฯ แห่งนี้ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ ที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว แม่นยำ ทันต่อสถานการณ์ ในแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกโอนเงิน ที่ได้รับแจ้ง จะสามารถช่วยระงับบัญชีได้รวดเร็วมากขึ้น.