เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.67 ที่บนถนนสายบ้านฉลุง-ละงู (ถนนสาย 404) ตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลท่าแพ – หน้าศูนย์งานป้องกัน ฯ อบต.ท่าแพ อำเภอ ท่าแพ หมู่ 2 ต. (บ้านท่าแพกลาง) ท่าแพ อ.ท่าแพ .จ. สตูล นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าฯ สตูล นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอท่าแพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่าแพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่าแพ ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสา เจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอท่าแพ ประชาชนจิตอาสา และนักเรียน รวมทั้งสิ้น100 คน


ร่วมกันนำอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบไปด้วย รถบรรทุกน้ำ ถุงดำ ไม้กวาด น้ำดื่ม เครื่องอุโภคบริโภคฯลฯ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาบริเวณบนถนนดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.67 นี้ เพื่อทำความสะอาด และกวาดล้างขยะมูลฝอย และเพื่อให้มีความสะอาดเป็นที่เชิดหน้าชูตาขิงบ้านเมือง ทั้งนี้สำหรับสายนี้มีนักท่องเที่ยวไทย-เทศสัญจรไป-มา บนถนนสายดังไปชาดปากบาราอำเภอละงูที่เห็นแล้วนำไปโพนทนาเรื่องความสะอาดให้โด่งดังกระฉ่อนต่อไป.