เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรม ภายใต้ชื่องาน “เปิดโลกการศึกษาสู่นวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียว (Education to be Green Economy Innovation)” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค ประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อร่วมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบรอบ 65 ปี และเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือสถานศึกษาที่มีความร่วมมือด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา กับสถาบันการศึกษาด้านอาชีวะ และโรงเรียนต่าง ๆ

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบรางวัล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป เป็นผู้มอบรางวัล ดร.นาตยา กีรติภักดี ประธานกรรมการบริหาร เซฟ-ที-คัท สมาร์ท ดร.พันธ์ศักดิ์ สมในธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัทอุตสาหกรรม บางกอกทูลส์ จำกัด และ ดร.ธนัชพร พรหมทันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครือเบทาโกร มอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล มีทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 9 ทีม จาก 33 ทีม จัดโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

ผลการแข่งขัน ดังนี้

 • ประเภทสื่อMultimedia
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสายวิทย์คิดประดิษฐ์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมพลังเด็กและเยาวชนก้าวสู่โลกอนาคต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม TRIO SLC TEAM โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จ. ฉะเชิงเทรา
 • ประเภทสื่อAR/VR
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม WE_ARE_POTISARN โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพฯ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม 3B พี่น้อง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จ.ฉะเชิงเทรา
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Safe my life โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จ.ฉะเชิงเทรา
 • ประเภทสื่อApp/IoT
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม คิดถึงพี่ต้อย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จ.ฉะเชิงเทรา
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม ปุ้ปปั้ปรับโชคv2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม แก็งนางฟ้าเต้าหู้ขาว โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จ.ฉะเชิงเทรา