ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ออก มาตรการภาษีกระตุ้น “ท่องเที่ยวเมืองรอง 2567” มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 โดยมี 2 มาตรการภาษีหลัก คือ 1.มาตรการภาษีกระตุ้นสัมมนาในประเทศ (สำหรับนิติบุคคล) และ 2.มาตรการภาษีกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง (สำหรับบุคคลธรรมดา)

สำหรับรายละเอียดเงื่อนไข “มาตรการภาษีท่องเที่ยวจังหวัดเมืองรอง ปี 2567” สำหรับบุคคลธรรมดา

 • ต้องเป็นผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • นำค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
 • นำมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ยื่นภาษีปี 2568)

มาตรการภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง 2567 บุคคลธรรมดา ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง?

 • ค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 
 • ค่าที่พักในโรงแรม
 • ค่าที่พักโฮมสเตย์ไทย
 • ค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

ระยะเวลาใช้สิทธิมาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง 2567

 • ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงื่อนไขใช้สิทธิมาตรการภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง 2567

 • ต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
 • ท่องเที่ยวจังหวัดเมืองรอง 55 จังหวัด

จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ปี 2567 มีที่ไหนบ้าง?

 • จังหวัดเมืองรอง ภาคเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ 1.เชียงราย 2.พิษณุโลก 3.ตาก 4.เพชรบูรณ์ 5.นครสวรรค์ 6.สุโขทัย 7.ลำพูน 8.อุตรดิตถ์ 9.ลำปาง 10.แม่ฮ่องสอน 11.พิจิตร 12.แพร่ 13.น่าน 14.กำแพงเพชร 15.อุทัยธานี 16.พะเยา
 • จังหวัดเมืองรอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด ได้แก่ 1.อุดรธานี 2.อุบลราชธานี 3.หนองคาย 4.เลย 5.มุกดาหาร 6.บุรีรัมย์ 7.ชัยภูมิ 8.ศรีสะเกษ 9.สุรินทร์ 10.สกลนคร 11.นครพนม 12.ร้อยเอ็ด 13.มหาสารคาม 14.บึงกาฬ 15.กาฬสินธุ์ 16.ยโสธร 17.หนองบัวลำภู 18.อำนาจเจริญ
 • จังหวัดเมืองรอง ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 12 จังหวัด ได้แก่ 1.ลพบุรี 2.สุพรรณบุรี 3.นครนายก 4.สระแก้ว 5.ตราด 6.จันทบุรี 7.ราชบุรี 8.สมุทรสงคราม 9.ปราจีนบุรี 10.ชัยนาท 11.อ่างทอง 12.สิงห์บุรี
 • จังหวัดเมืองรอง ภาคใต้ 9 จังหวัด ได้แก่ 1.นครศรีธรรมราช 2.พัทลุง 3.ตรัง 4.สตูล 5.ชุมพร 6.ระนอง 7.นราธิวาส 8.ยะลา 9.ปัตตานี

ที่มา : กรมสรรพากร, มติ ครม. (ณ 4 มิ.ย. 67) รวบรวมโดย “เดลินิวส์” ณ วันที่ 7 มิ.ย. 67