เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การท่าอากาศยานอู่ตะเภา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง และกองการบินทหารเรือ ถอดบทเรียนกรณีเครื่องบินเอกชนเกิดเหตุฉุกเฉิน ทำให้เกิดความสูญเสีย และความเสียหาย จึงเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กรมการปกครอง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล และหน่วยกู้ภัยบริเวณโดยรอบสนามบิน มาร่วมการฝึก เตรียมความพร้อมในการรับมือกับอุบัติที่เกิดขึ้นภายในเครื่องบิน

โดย พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผบ.ทร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติ เมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ ภายในสนามบินอู่ตะเภา (U-TAPAO EMEX 2024) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมกับ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยมี พล.ร.ต.เดือน พร้อมมณี ผบ.กองการบินทหารเรือ รายงานผลการปฏิบัติ พร้อมนำกำลังพลซ้อมแผนการฝึก ณ หอบังคับการบิน สนามบินอู่ตะเภา

ซึ่งการฝึกครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภายในกองทัพเรือ กับหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่โดยรอบสนามบินอู่ตะเภา อาทิ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยกู้ภัย และภาคเอกชน รวม 28 หน่วยงาน

การฝึกซ้อมแผนฯ เป็นการฝึกตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ที่กำหนดให้สนามบินที่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศ จะต้องมีการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติ เมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ แบบเต็มรูปแบบ 2 ปี ต่อ 1 ครั้ง โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มความชำนาญ ในแผนการปฏิบัติฯ อันจะเป็นการเสริมสร้างความพร้อม และลดความเสียหายที่เกิดขึ้น จากอากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ ตลอดจน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการบิน สนามบินที่มาตรฐาน ด้านการรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งยังสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เป็นช่วงที่เกิดสภาพอากาศแปรปรวนบ่อยครั้ง มีแนวโน้มที่จะเกิดเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุต่ออากาศยานได้ จึงเป็นห้วงเวลาที่เหมาะสมในการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติฯ โดยการฝึกจะช่วยให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจ สามารถทำงานประสานสอดคล้องกัน และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ อันจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการสนามบินอู่ตะเภา