เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขาฯ ผู้ว่าฯกทม.และโฆษก กทม. เปิดเผยว่า กทม.เตรียมจัดงานมหกรรมนิทรรศการงานเมืองประจำปีครั้งที่ 2 “BKK EXPO 2024 นิทรรศการกรุงเทพมหานคร 2567” กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 มิ.ย. 67 พร้อมเนรมิตพื้นที่ของอาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ ณ สวนเบญจกิติ ให้กลายเป็น 5 เมือง ที่อธิบายแนวความคิดของงานในปีนี้คือ ‘เมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณ’ 5 เมือง ได้แก่เมืองที่ 1 ‘เมืองเศรษฐกิจ โอกาส และความหวัง’ เมืองที่ 2 ‘เมืองสร้างสรรค์ การศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิต’ เมืองที่ 3 ‘เมืองปลอดภัย สุขภาพ ชีวิต ทรัพย์สิน’ เมืองที่ 4 ‘เมืองยั่งยืน พลังงาน และสิ่งแวดล้อม’ และเมืองที่ 5 ‘เมืองเดินทาง เส้นทาง และสายน้ำ’

รวมถึงปีนี้ กทม.ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องนิทรรศการ “หุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร” หรือ “Bangkok City Model Exhibision” ใหม่จากปีที่แล้ว ทั้งนี้โมเดลกรุงเทพฯ ขนาดยักษ์นี้เดิมถูกเก็บรักษาไว้ที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และเมื่อปีที่ผ่านมาถูกย้ายนำมาจัดในงานBKK Expo 2023 ภายในทำการจัดแสดงโมเดลเมืองกรุงเทพฯ แบบ Interactive ถือเป็นครั้งแรกภายในงาน โดยเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน

สำหรับห้อง Bangkok City Model เป็นห้องขนาด 2 ชั้น ออกแบบด้วยหลักการ Universal Design และ จัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการ คล้ายๆ กับนิทรรศการผังเมือง หรือ City Gallery ในมหานครใหญ่ๆ ทั่วโลก อาทิ สิงคโปร์ เซี่ยงไฮ้ และลอนดอน โดยนิทรรศการแบ่งเป็น 4 โซนหลักๆ ประกอบด้วย ชั้น1 โซน 1 ผู้คน ความท้าทาย ความหวัง : ฟังเสียงและเรื่องราวของคนกรุงเทพมหานคร ส่วนชั้น2 จะแบ่งออกเป็น 3 โซนสำคัญ คือ นิทรรศการ “กรุงเทพฯ น่าอยู่เพราะเราทุกคน” มีนิทรรศการย่อยอีก 3 โซนหลัก ประกอบด้วย โซน From Policy to Action : จากนโยบายสู่การลงมือทำจริงของ กทม.

โซน Model Mapping : ผังเมืองจำลองพร้อมแสงสีเสียง เล่าเรื่องกรุงเทพมหานครแบบ Interactive และโซน ACTION NOW! for Better BKK : เกมเมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณ

นอกจากนี้ ภายในห้องนิทรรศการ ยังมีจัดเครื่องเล่น VR ให้ผู้เข้าชมผลัดกันเล่น โดยภายในแว่นตา VR จัดแสดงประวัติการพัฒนากทม.ในมิติต่างๆ เช่น มิติทางประวัติศาสตร์ผ่านการเติบโตของกรุงรัตนโกสินทร์ มิติด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนาสวนเบญจกิติ และ มิติทางเศรษฐกิจผ่านการเติบโตของการพัฒนาบนถนนพระรามที่ 4

สำหรับโมเดลเมืองกรุงเทพมหานคร ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี52 มีขนาด 10.4 x13.8 เมตร แยกออกเป็น 2 ส่วนตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยา มีมาตราส่วน 1:750 ครอบคลุมพื้นที่ 20 เขต หรือประมาณ 80 ตร.ม. โดยมีขอบเขตดังนี้ ด้านบนซ้าย ถึง จุดตัดระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ์ กับ ถนนบรมราชชนนี ด้านบนขวา ถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ด้านล่างซ้าย ถึง ถนนราชพฤกษ์ ด้านล่างขวา ถึง วัดคลองเตยใน ปัจจุบันโมเดลกรุงเทพมหานครนี้ มีอายุกว่า 15 ปีแล้ว ที่ผ่านมา กทม. ได้ทยอยปรับปรุงเป็นระยะในปี59 ปี63 และล่าสุดในปี 67

สำหรับโมเดลใหม่ซึ่งกทม.เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สามารถนำโมเดลตึกของตนมาเพิ่มเติมปีนี้ อาทิ ศาลาว่าการกทม. ดินแดง , อาคารพักอาศัยการเคหะแห่งชาติ(ใหม่),สำนักงานเขตดินแดง(ใหม่) , อาคารสำนักงบประมาณ ,ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี , อุทยานจุฬา 100ปี,สวนวัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์ ,สวนปทุมวนารักษ์,สวนป่าเบญจกิติ / สนามเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ,สถานเอกอัครราชทูตออสเตเลีย ,สมาคมฝรั่งเศส ,Skywalk ช่องนนทรี,สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี(เฟส1) สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สาทร) ,ทางเดินกุฎีจีน ,รพ.ตำรวจ ,รพ.จุฬา ,อาคารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ,ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ,สามย่านมิตรทาวน์ ,อาคาร FYI พระรามสี่ เป็นต้น.