นายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาช้างป่าป่วยที่หากินในพื้นที่ตำบลห้วยเขย่ง โดยมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนมูลนิธิคชสารฯ ผู้แทนเครือข่าย เสียงคน เสียงช้าง ภายใต้สมาคมนิเวศยั่งยืนฯ ผู้แทนสมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน (ZSL) หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนางสาวลักษณา ประสิทธิชัย นายสัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) นายสิทธิเดช มหาสาวังกุล นายสัตวแพทย์ประจำองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นายสามารถ ประสิทธิผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

โดยมีวาระการประชุม ได้แก่ การรายงานอาการช้างป่วยและผลการรักษา ซึ่งนางสาวลักษณา ประสิทธิชัย นายสัตวแพทย์ฯ ผู้ทำการรักษารายงานว่า ที่บริเวณแก้มด้านซ้ายมีอาการบวม การรักษาโดยฉีดยาปฏิชีวนะลดการอักเสบ ตรวจค่าเลือดและเพาะเชื้อจากของเหลวที่แก้มพบว่าเนื้อเยื่อตรงกระพุ้งแก้มบวม ประกอบกับฟันด้านล่างซ้ายมีการโยกคล้ายการผลัดชุดของฟันช้าง ทำให้เคี้ยวอาหารได้ลำบาก เมื่อสัมผัสดูแก้มด้านนอก มีลักษณะเป็นเนื้อนิ่ม เกิดจากการอักเสบและหนาตัวของเนื้อแก้ม ผลการตรวจเลือดพบว่า ค่าเม็ดเลือดขาวต่ำกว่าปกติ ติดเชื้อเข้ากระแสเลือด มีภาวะเลือดจางที่มาจากการอักเสบและการขาดสารอาหาร หากไม่รีบดำเนินการรักษาช้างอาจจะตายได้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การรักษาอาการป่วยในพื้นที่ที่ช้างอาศัยอยู่ ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการทำโรงพยาบาลสนามชั่วคราว กั้นคอกให้ช่างอยู่ในพื้นที่จำกัด เพื่อให้สัตวแพทย์ยิงยาสลบช้างและทำการรักษา กรณีต้องรักษาอาการป่วยนอกพื้นที่ที่ช้างอยู่อาศัย ให้อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทำหนังสือขออนุญาตต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก่อน แล้วจึงประสานกับคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประเมินและวางแผนในการรักษาร่วมกับสัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ต่อไป ให้อำเภอทองผาภูมิทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาช้างป่าป่วยที่หากินในพื้นที่ตำบลห้วยเขย่ง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง กำนันตำบลห้วยเขย่ง และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้ออกจากบ้านในช่วงเวลากลางคืน ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ถึงพฤติกรรมของช้างป่าและให้ความรู้และข้อควรระวังเกี่ยวกับช้างป่า ให้ประชาชนแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติในการผลักดันช้างกลับคืนป่า นายจิตรภานุ ทองผาภูมิพรทวี จังหวัดกาญจนบุรี นายสมชาย ทองผาภูมิพรทวี จังหวัดกาญจนบุรี