รศ.นพ.วีรศักดิ์ จรัสชัยศรี อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้พูดถึงเรื่องนี้ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หมอหมู วีระศักดิ์ ซึ่งเปิดผลการศึกษาพบว่า การนอนหลังตี 1 เป็นประจำ อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงวิตกกังวลและซึมเศร้า

โดยคุณหมอหมู ระบุข้อความว่า เข้านอนหลังตี 1 เป็นประจำ เสี่ยงวิตกกังวลและซึมเศร้า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม การรอจนเกินตี 1 เพื่อเข้านอนนั้นไม่ดีสำหรับสุขภาพกายและสุขภาพจิต จากการศึกษาที่มีการใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 73,888 คนในสหราชอาณาจักร พบว่า คนที่เข้านอนหลังตี 1 มีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาสุขภาพจิต เช่น วิตกกังวลและซึมเศร้า มากกว่าคนที่เข้านอนก่อนเวลาดังกล่าว

นอกจากนี้ การเข้านอนหลังตี 1 ส่งผลต่อการทำงานต่อกลีบสมองส่วนหน้า ซึ่งจะทำให้อารมณ์แกว่งไปมาและความสามารถในการยับยั้งตัวเองลดลง และจะนำไปสู่ความคิดเชิงลบมากขึ้น ความวิตกกังวลมากขึ้น เพราะการทำงานของสมองที่สูงขึ้นที่จะควบคุมอารมณ์เหล่านั้น จะทำอย่างไรถ้าคุณทำงานกะดึก

อย่างไรก็ตาม การพักผ่อนอย่างเต็มที่ก่อนที่จะเข้ากะดึก ถือเป็นเรื่องสำคัญ แต่หากมีโอกาส การงีบหลับเป็นเวลา 20-30 นาที ก็จะมีประโยชน์ในการลดการทำงานของสมองส่วนหน้าได้เช่นกัน

ขอบคุณข้อมูล : หมอหมู วีระศักดิ์