เมื่อวันที่ 13 ต.ค. นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอปากช่อง ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลปากช่องนานา เทศบาลเมืองปากช่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกพื้นที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ อสม.ทุกชุมชน ทุกตำบล กระจายกำลังปูพรมออกตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ป้องกันการแพร่ระบาดโควิดในพื้นที่ ทั้งในพื้นที่ตลาดสดกังวา เมืองปากช่อง และพื้นที่ทุกตำบลรวม 12 ตำบล เป็นการดำเนินการควบคู่ไปกับการระดมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ได้อย่างน้อย 90 เปอร์เซ็นต์ในพื้นที่

‘บิ๊กตู่’ แถลงการณ์ 1 พ.ย. เปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวเข้าไทย ไม่ต้องกักตัว

นายคณัสชนม์ กล่าวว่า อำเภอปากช่อง มีความพร้อมตามนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศ เปิดเมืองสู่การท่องเที่ยว และสร้างความปลอดภัย ให้แก่ประชาชน ตามโครงการ “โคราชกรีนบ็อกซ์” (korat Green Box) เนื่องจาก อำเภอปากช่อง ถือว่าเป็นเมืองสร้างเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวสูงของจังหวัด เน้นการสร้างเศรษฐกิจควบคู่กับสุขภาพ โดยมีสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลปากช่องนานา หน่วยงานราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน และประชาชน ร่วมสร้างแนวทางการป้องกัน จัดทำ APPLICATION ชื่อ PAKCHONG SAVE ZONE โดยเอากลุ่มคนที่ปลอดภัย มารวมอยู่ด้วยกัน ระหว่างผู้ประกอบการ กับลูกค้า และมีอำเภอเป็นตัวกลาง สร้างสังคมปลอดโควิด-19 ขึ้นใน APPLICATION ตามมาตรการ ข้อห้ามต่างๆ ที่ ศบค. ประกาศไว้

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ประธานคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การแถลงการณ์นายกรัฐมนตรี ก็ชัดเจนในการเปิดประเทศ การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. นี้ โดยไม่มีการกักตัว แต่นครราชสีมา ก็ยังต้องเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด เพราะความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังพื้นที่โคราชต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม ขึ้นไป มีผลการตรวจ ATK หรือ PCR ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ยืนยันด้วย ซึ่งนครราชสีมา ยังคงมีข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดตามมาตรการ และการนั่งดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ในร้าน สถานบันเทิง จะต้องมีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อีกครั้ง เพื่อให้โคราชมีความปลอดภัยจากภัยโควิด-19 ทั้งปัจจุบันและในอนาคตต่อไป