รายงานข่าวจากพีทีทีสเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรขั่น ได้ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 0.20 บาทต่อลิตร เว้น E85 และดีเซลพรีเมียม B7 คงเดิม มีผล 20 ต.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีก จะเป็นดังนี้

-เบนซิน = 38.96 บาทต่อลิตร

-แก๊สโซฮอล์ 95 = 31.55 บาทต่อลิตร

-E20 = 30.04 บาทต่อลิตร

-แก๊สโซฮอล์ 91 = 31.28 บาทต่อลิตร

-E85 = 23.84 บาทต่อลิตร

-ดีเซล B7= 29.29 บาทต่อลิตร

-ดีเซล B10 = 29.29 บาทต่อลิตร

-ดีเซล B20=29.04 บาทต่อลิตร

-ดีเซลพรีเมียม B7 = 34.26 บาทต่อลิตร

หมายเหตุ : เป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น