เมื่อวันที่ 10 ก.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐบาลเตรียมเปิดจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก แก่ผู้ประกันตน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และประชาชนทั่วไปที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้สามารถมาตรวจคัดกรองโควิด-19 ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจองคิวตรวจ จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 64 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ https://sso.icntracking.com จากนั้นให้เข้าไปกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ เลขพาสปอร์ต และกรอกข้อมูลประเมินความเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ในวันนัดหมายผู้ที่มาตรวจจะต้องพกบัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจด้วย หากลงทะเบียนแล้วไม่มาตรวจตามนัดจะต้องลงทะเบียนใหม่

เมื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เรียบร้อยแล้ว สามารถกลับบ้านได้ทันที เนื่องจากผลการตรวจจะส่งทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ กรณีตรวจพบเชื้อและมีอาการจะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อไป